درباره oGaTe و IIX Gateway آشنایی با گروه شرکتهای آریسا سامانه Ticketing معماری و ماژول های سامانه IIX Gateway مستندات و فیلم های آموزشی فهرست API های صنعت بیمه

به نام خدا

سامانه IIX Gateway با هدف مدیریت API های صنعت بیمه تهیه شده و دارای 13 ماژول به شرح زیر است.
1- ماژول API Gateway :
این ماژول که مهمترین جزء سامانه IIX Gateway بیمه مرکزی ج.ا.ا است به لحاظ نرم افزاری بخشی از سامانه مزبور و به لحاظ شبکه ای در یک Zone مستقل، وظیفه برقراری ارتباط Insurtech‌ها، ‌Aggregator‌ها، متقاضیان دریافت استعلام از سنهاب، ناجا، ثبت احوال با سامانه های بیمه گری مستقر در شرکتهای بیمه، سنهاب، ناجا و ثبت احوال را به عهده دارد.
2- ماژول Insurtech and Aggregator Management :
وظیفه این ماژول، تعریف و مدیریت Insurtech ها و Aggregator‌ هایی است که خدمات آنلاین بیمه گری ارائه می‌نمایند و از طریق سامانه IIX Gateway بیمه مرکزی ج.ا.ا با شرکتهای بیمه، بیمه مرکزی ج.ا.ا و سایر سازمان های ذی ربط، ارتباط الکترونیکی دارند.
3- ماژول Transaction Management :
وظیفه این ماژول، مدیریت کلیه تراکنش هایی است که از طریق سامانه IIX Gateway بیمه مرکزی ج.ا.ا انجام می‌شود.
4- ماژول Logging and Auditing :
وظیفه این ماژول، ثبت و حسب مورد واکاوی اطلاعات تمامی وقایع و رویدادهای انجام شده در سامانه IIX Gateway بیمه مرکزی ج.ا.ا است.
5- ماژول Product Management:
در حال حاضر شرکت های متعددی موفق به تولید سامانه های بیمه گری و راه اندازی آن در شرکت های بیمه شده اند که هر سامانه از محصولات بیمه ای مختلفی از جمله ثالث، بدنه، آتش سوزی، مسافرتی، درمان و ... تشکیل شده است وظیفه این ماژول مدیریت محصولات مزبور در قالب Product Visibility است. منظور از محصولات بیمه ای، محصولاتی است که از طریق سامانه IIX Gateway بیمه مرکزی ج.ا.ا به Insurtech ها و Aggregator ها،‌ خدمات نرم افزاری ارائه می نمایند. این ماژول وظیفه Mapping بین Coding‌های متفاوت و Aggregate کردن آنها را نیز به عهده دارد.
6- ماژول Provider Management :
در این سامانه، Provider های متعددی از جمله بیمه مرکزی (سنهاب)، ناجا، ثبت احوال، بانک، شرکت های بیمه و ... وجود دارند که این ماژول وظیفه تعریف و مدیریت کلیه Provider های خدمات به Insurtech ها و Aggregator‌ها را به عهده دارد.
7- ماژول Settlement:
وظیفه این ماژول، انجام محاسبات و عملیات مربوط به تسویه حساب با تمامی ذی نفعان مالی سامانه IIX Gateway بیمه مرکزی ج.ا.ا است.
8- ماژول Wage Management :
وظیفه این ماژول، محاسبه کارمزدهای ذی نفعان مالی سامانه IIX Gateway بیمه مرکزی ج.ا.ا است.
9- ماژول Identity Management :
وظیفه این ماژول تعریف و مدیریت گروهها و کاربران و همچنین مدیریت Authentication و Authorization کاربران مجاز سامانه و همچنین API Security Policy Management است.
10- ماژول Customer Management :
این ماژول دو وظیفه اصلی مدیریت اطلاعات مشتری (Customer Information Management) و مدیریت سرویس‌های مشتری (Customer Services Management) را به عهده دارد. منظور از مشتری، کاربران نهایی سامانه IIX Gateway بیمه مرکزی ج.ا.ا است.
11- ماژول Report Generator :
تمامی گزارشات مورد نیاز کاربران و مدیران سامانه IIX Gateway بیمه مرکزی ج.ا.ا، توسط این ماژول تولید و در فرمت های مختلف ارائه خواهد شد.
12- ماژول Fraud Detection :
از طریق این ماژول امکان تعریف الگوهایی برای شناسایی تقلب در فرآیند استعلام، مقایسه و فروش آنلاین بیمه نامه وجود دارد. با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین توسعه توانمندی های این ماژول میسر است.
13- ماژول Service Registry :
با عنایت به اینکه در سامانه IIX Gateway بیمه مرکزی ج.ا.ا از معماری سرویس گرا (Service Oriented) استفاده خواهد شد و هر یک از ماژول های این سامانه دارای چند سرویس خواهد بود، این سرویس ها درون یک Repository، با عنوان Service Registry، تعریف خواهند شد و هر ماژول می تواند سرویس مربوط به ماژول های دیگر را از طریق این ماژول Lookup نماید. (تفاوت این ماژول با ماژول API Gateway در آن است که ماژول مزبور برای Expose و ارائه API به خارج از IIX Gateway را عهده دار است در حالی که ماژول Service Registry در لایه Integration قرار خواهد گرفت و سرویس های مختلفی که مربوط به ماژول هایی از جمله Provider Management و Product Management و ... است را Register می نماید تا امکان Lookup آن فراهم گردد.)

در طراحی و راه اندازی سامانه IIX Gateway از Framework ها و ابزارهای زیر استفاده شده است:

WSO2
Apache Camel
Apache Synapse
Apache CXF
Apache Log4j
Apache Kafka
Apache Tomcat
SLF4J
Swagger
Filebeat
Logstash
Kibana
Elasticsearch
JAX-RS
JAX-RPC
Apache Web Server
NGINX
Hibernate
Spring
Apache Ignite
Bucket4j