درباره oGaTe و IIX Gateway آشنایی با گروه شرکتهای آریسا سامانه Ticketing معماری و ماژول های سامانه IIX Gateway مستندات و فیلم های آموزشی فهرست API های صنعت بیمه

به نام خدا

فهرست API های صنعت بیمه

API استعلام ثبت احوال API استعلام اظهارنامه گمرکی
API استعلام روابط سببی و نسبی API صدور آنلاین بیمه مسافرتی
API استعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر API تعامل با سنهاب
API استعلام انطباق کدملی و شماره همراه API استعلام شماره شبا
API استعلام بیمه نامه ها API استعلام اشخاص حقوقی
API استعلام کدپستی API استعلام اطلاعات سوابق بیمه نامه
API استعلام نرخ بیمه بدنه API استعلام نرم بیمه مسافرتی
API استعلام نرخ بیمه شخص ثالث API استعلام نرخ ارز
API دریافت لیست ارزیابان API دولت همراه
API استعلام بیمه نامه شخص ثالث API ثبت اطلاعات عملیات بیمه نامه های آتش سوزی
API صدور آنلاین بیمه شخص ثالث API امضای دیجیتال
API استعلام نرخ بیمه عمر API نسخ الکترونیک سازمان تامین اجتماعی
API اطلاعات بارنامه API استعلام بیمه نامه مسافرین
API اطلاعات شبکه فروش API استعلام اطلاعات بیمه نامه های موجود
API استعلام آخرین مدرک تحصیلی API صدور آنلاین بیمه عمر
API استعلام اطلاعات شرکت بیمه API درخواست پروانه کارگزاری
API استعلام اصالت بیمه نامه API ثبت بیمه نامه باربری
API ثبت بیمه نامه API استعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
API صدور آنلاین بیمه بدنه API استعلام نرخ بیمه آتش سوزی
API ثبت و ویرایش پرسنل شرکت های بیمه API صدور آنلاین بیمه آتش سوزی